Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r
  Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny

 2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny poniżej

 3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru

 4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru
  W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę Vat, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury Vat a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury Vat

 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 6. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru

WAŻNE ! DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU

Zwracany towar należy przesłać na dane Sprzedającego zawarte na paragonie lub fakturze Vat
Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon / kserokopię faktury oraz blankiet gwarancyjny
Na opakowaniu przesyłki należy umieścić wyraźny napis ( ZWROT ) oraz nr. klienta / gwarancji ( NR.KL ) Przykład : napis umieszczony na opakowaniu powinien wyglądać tak " ZWROT NR.KL. 1000/09 "

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANE SPRZEDAJĄCEGO

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANE KUPUJĄCEGO / KONSUMENTA

Miejscowość ................................................................... Dnia ........................................................................................................ Imię i Nazwisko / nazwa firmy .......................................................................................................................................................... Adres ................................................................................................................................................................................................ Nazwa Użytkownika ( np. Nic z allegro ) .......................................................................................................................................... Telefon ...................................................................... E-mail ......................................................................................................... Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej na odległość :

Numer transakcji / zamówienia / klienta .................................... Numer i data paragonu / faktury .................................................

Nazwa / symbol towaru ............................................................................................. Ilość w sztukach .........................................

Data dostawy / odbioru towaru .........................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi :
Imię i Nazwisko / nazwa firmy .......................................................................................................................................................... Adres ................................................................................................................................................................................................ Nazwa Banku ................................................................................................................................................................................... Numer rachunku :

Podpisując ten dokument oświadczam że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi w tym dokumencie
Czytelny podpis Kupującego / konsumenta .....................................................................................................................................